kwaliteit verbeteren minder hoog
problematiek zorg minder hoog
samenstelling team minder hoog

w&S

“Talent gezocht
maar netwerk of
tijd ontbreekt?”

“Tijdelijk extra
teamversterking
nodig?”

in-company

“Screenen van CV’s/
selectiegesprekken
uit handen geven?”

advies

“Sparringpartner
voor personeel
vraagstukken?”